Zloženie vody

Epicentrom celoročného vodného parku Tatralandia je zdroj termálnej vody vyvierajúci z hĺbky viac ako 2500 m.


Termálna minerálna voda v bazénoch má medzi vodami Liptova osobitné postavenie. Je v nej časť morských vôd z paleogénneho mora, ktoré bolo na území Liptovskej kotliny už pred 40 miliónmi rokov. Minerálna voda Tatralandie blahodarne pôsobí na pohybové a dýchacie ústrojenstvo.

Chemicky ide o vodu Ca-Na-Mg-HCO3-SO4 typu so zvýšenou zložkou Na-Cl a celkovou mineralizáciou 4,4 – 4,7 g/l. Voda má zvýšené obsahy SiO2, Sr, B, F a K.

PrvokHodnotaJednotky
Vápnik - Ca617,2mg/l
Horčík - Mg168,3mg/l
Stroncium - Sr7,08mg/l
Bárium - Ba0,04mg/l
Lítium - Li1,4mg/l
Sodík - Na412,5mg/l
Draslík - K103,5mg/l
Mangán - Mn0,06mg/l
Železo - Fe2,07mg/l
Hliník- Al0,14mg/l
Amonium2,29mg/l
Fluoridy - F-2,90mg/l
Chloridy - Cl-218,4mg/l
Bromidy - B-1,0mg/l
Sírany - SO4-1 011mg/l
Hydrogénuličitany - HCO32 233,3mg/l

Morská voda v Tatralandii

Morská soľ určená pre bazény Tropical Pool a White Lagoon sa získava odparením morskej vody. Obsahuje množstvo minerálov špecifických pre Stredozemné more, ktoré neobsahujú iné soli. Morská soľ používaná v Tatralandii pochádza zo Stredozemného mora pri Taliansku a má špecifické vlastnosti charakteristické práve pre túto oblasť. Soľ sa rozpúšťa v bazénovej vode, používa sa ako náhrada chlóru na dezinfekciu. Vďaka nej je voda zdravšia, čistejšia, priezračnejšia a prospešnejšia pre pokožku, navyše má prirodzené antiseptické účinky, likviduje mikroorganizmy, pomáha pri kožných ochoreniach, nevysušuje pokožku, nedráždi sliznice, nevyvoláva alergické reakcie, nemá nepríjemný zápach chlóru, nespôsobuje štípanie a začervenanie očí, preto je vhodná aj pre najmenších plavcov.

Salinita morskej vody – slanosť morskej vody – označuje všeobecne koncentráciu minerálnych látok (solí) rozpustených v morskej vode. Najčastejšie býva meraná v promile (‰) alebo v gramoch na liter roztoku. Väčšinou sa salinitou myslí celková koncentrácia látok v morskej vode. Najväčší podiel medzi látkami rozpustenými v morskej vode má chlorid sodný. Najvyššiu slanosť má Mŕtve more - 330‰, najnižšiu Baltické more – len 4 ‰.

Podiel soli v moriach a v TatralandiiSalinita
Mŕtve more330 ‰
Červené more42 ‰
Stredozemné more38 ‰
Tatralandia - bazény White Lagoon a Tropical Pool23 ‰
Čierne more19 ‰
Baltické more4 ‰

Bazény

Užite si vody Tatralandie naplno. Zábavajte sa a oddychujte v slanej, termálnej alebo čírej vode.
 

Bazény v Tatralandii →