Aktualne informacje, ograniczenia i wyłączenia można znaleźć tutaj

więcej info