Súťaž s Fantou a vyhraj "Silvestrovské kúpanie v Tatralandii“

Súťaž prebieha od od 1.10.2020 do 15.11.2020.
 


AKO SÚŤAŽIŤ:
1. KÚP SÚŤAŽNÝ PRODUKT - 0,5l PET Fanta V AREÁLI AQUAPARKU TATRALANDIA 
2. ODLOŽ SI POKLADNIČNÝ DOKLAD
3. VYPLŇ SÚŤAŽNÝ FORMULÁR 
4. VYHRAJ! 

Výhry v súťaži:
2x     vstupenka na Silvestrovský večer v aquaparku Tatralandia

Výhercom sa stane súťažiaci, ktorého platný súťažný formulár bude vylosovaný zo všetkých platných súťažných formulárov vložených do zlosovacieho boxu.

Upozorňujeme, že výherný vstup musí byť následne doložený pokladničným dokladom (účtenkou) potvrdzujúcim nákup súťažného produktu. 

Ostatné podmienky súťaže a podmienky ochrany osobných údajov sú uvedené v úplných pravidlách súťaže. 
 

Aktuálne informácie a opatrenia v aquaparkoch.

INFO