Keltský saunový svet pre deti

Doprajte blahodarné účinky, ktoré poskytuje pobyt v saune aj svojim deťom!Pobyt v saune pomáha z nášho tela vyplavovať škodlivé látky a človek má potom oprávnene pocit znovuzrodenia. Z pozitívnych účinkov sauny dokáže ľudské telo čerpať až šesť dní. Ak teda chceme, aby naše deti boli zdravé, okrem otužovania studenou vodou a stravy bohatej na vitamíny, by sme ich mali už od malička naučiť chodiť do sauny. 

Každý deň v čase od 10:00 do 11:00 hod môžu vstúpiť do Keltského saunového sveta deti od 6 rokov  v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. V iných hodinách nie je vstup do Keltského saunového sveta deťom od 6 do 12 rokov povolený.

Cena vstupu pre dieťa : 9 €/3 hodiny


PODMIENKY VYUŽITIA

1. Keltský saunový svet je komplex 21 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr. Je spoločným priestorom mužov a žien. Počas prevádzkovej doby Keltského saunového sveta  je povolený vstup aj deťom nad 12 rokov v doprovode osoby staršej 18 rokov. 

2. Každý deň v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod. je umožnený vstup aj deťom od 6 rokov veku vrátane v doprovode osoby staršej 18 rokov na max. 3 hodiny.

3. Do Keltského saunového sveta je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok.

4.  Vstup do Keltského saunového sveta je možný len bez plaviek. Každý návštevník obdrži pri vstupe balneo plachtu.

5.  Vstup do Keltského saunového sveta je jednorázový po dobu max. tri (3) hodiny. Po prerušení pobytu (procedúr) nemá návštevník nárok na vrátenie sa do saunového sveta.

6.  Pri návšteve Keltského saunového sveta je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

7. Každý návštevník je povinný zachovávať ticho a pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných návštevníkov.

8. Do priestorov Keltského saunového svete je zakázané nosiť sklené predmety.Keltský saunový svet

Komplex 21 parných, vodných a masážnych kúpeľov a sáun ponúka čas pre dokonalý oddych.

KELTSKÝ SAUNOVÝ SVET →