Ochrana zdravia

Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste, aby sme si spoločne mohli užívať jediný tropický raj na Liptove.


Preto dodržiavanie nasledujúcich opatrení zaručuje Vám, aj naším zamestnancom bezpečné miesto, v ktorom môžete zabudnúť na problémy, a užívať si príjemné chvíle v aquaparku.


BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V AREÁLI AQUAPARKU

Od 1.septembra 2020 vstupujú do platnosti nové preventívne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa okamžitej kapacity akvaparkov, ktorá po novom nesmie presiahnuť 1000 osôb.

Vstup do aquaparku Tatralandia je možný výlučne s prekrytými dýchacími cestami a to buď rúškom, šatkou alebo šálom; platí pre vstupný vestibul a spoločné priestory šatní.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na pobyt v bazénoch, wellness centre, saunovom svete a gastronomických zariadeniach.

Pri vstupe do aquaparku bude návštevníkom meraná teplota. Osoby s teplotou vyššou ako 37,2 °C, nebudú môcť byť pustení do areálu.

Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt, a mohli Vám bezpečne poskytovať naše služby.

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe a v areáli. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.

Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov bude v pravidelných intervaloch, bude zvýšená dezinfekcia dotykových plôch a bude vykonávaná prostriedkami s virucídnym účinkom.

Dodržiavanie vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami, v priestoroch pokladne, v celom areáli a tak isto aj na lehátkach.


PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA AQUAPARKU

AREÁL AQUAPARKU

Pitné fontánky sú mimo prevádzky.


SURFSEZÓNKA

Surfsezónka nie je momentálne v predaji.

 


Ochrana zdravia aquaparkov je zoznam bezpečnostných opatrení, ktoré sú povinní dodržiavať všetci návštevníci aquaparku, ktorí platbou za službu dávajú súhlas na ich dodržiavanie.

Opatrenia sú vypracované na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré nadobudli platnosť od 19.6.2020


Zabávajme sa bezpečne!

  • Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.
  • Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá. Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.
  • Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.
  • Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).
  • Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst. A pri kašlaní a kýchaní si zakrývajte ústa lakťovým ohybom alebo vreckovkou.
  • Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
  • Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).
  • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.
  • Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí; ich pohyb po kúpalisku majte pod kontrolou.

Späť na úvod

Objavte na Liptove aquapark Tatralandia, miesto plné dobrodružstva, zábavy a tropickej atmosféry.
 

← Späť na úvod

Zmena otváracej doby aquaparku od 16.9. 2020

Viac info