Ochrana zdravia

Zdravie a bezpečnosť na prvom mieste, aby sme si spoločne mohli užívať jediný tropický raj na Liptove.


Od 19.4.2021 vstúpili v platnosť nové opatrenia ÚVZSR - na základe ktorých sa všetkým prevádzkovateľom umelých kúpalísk nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov.

Platnosť zakúpených vstupov (individuálnych aj sezónnych) bude predĺžená o taký istý počet dní, počas ktorých ich nebolo možné využiť. O termínoch platností Vás budeme informovať po upresnení uvoľňovania opatrení.

 


FAQ
FAQ

Odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa prevádzky areálu aquaparku.

Zisti viac

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V AREÁLI AQUAPARKU

Každá osoba využívajúca služby aquaparku sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov. Zoznam MOM nájdete TU 

Vstup do aquaparku Tatralandia je možný výlučne s prekrytými dýchacími cestami a to buď rúškom, šatkou alebo šálom; platí pre vstupný vestibul a spoločné priestory šatní.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na pobyt v bazénoch, wellness centre, saunovom svete a gastronomických zariadeniach.

Pri vstupe do aquaparku bude návštevníkom meraná teplota. Osoby s teplotou vyššou ako 37,2 °C, nebudú môcť byť pustení do areálu.

Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt, a mohli Vám bezpečne poskytovať naše služby.

Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe a v areáli. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.

Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov bude v pravidelných intervaloch, bude zvýšená dezinfekcia dotykových plôch a bude vykonávaná prostriedkami s virucídnym účinkom.

Dodržiavanie vzdialenosti dvoch metrov medzi osobami, v priestoroch pokladne, v celom areáli a tak isto aj na lehátkach.


PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA AQUAPARKU

AREÁL AQUAPARKU

Pitné fontánky sú mimo prevádzky.


SURFSEZÓNKA

Surfsezónka nie je momentálne v predaji.

 


Ochrana zdravia aquaparkov je zoznam bezpečnostných opatrení, ktoré sú povinní dodržiavať všetci návštevníci aquaparku, ktorí platbou za službu dávajú súhlas na ich dodržiavanie.

Opatrenia sú vypracované na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Zabávajme sa bezpečne!

  • Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.
  • Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá. Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.
  • Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.
  • Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).
  • Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst. A pri kašlaní a kýchaní si zakrývajte ústa lakťovým ohybom alebo vreckovkou.
  • Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.
  • Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).
  • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.
  • Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí; ich pohyb po kúpalisku majte pod kontrolou.

Späť na úvod

Objavte na Liptove aquapark Tatralandia, miesto plné dobrodružstva, zábavy a tropickej atmosféry.
 

← Späť na úvod

Aktuálne informácie a opatrenia v aquaparkoch.

INFO