Dovolenka pre návštevníkov zo zahraničia


Aktuálne platné pravidlá pre vstup na územie Slovenskej Republiky

Vážení klienti, radi by sme vás informovali, že v súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami sa sprísňujú podmienky pricestovania zo zahraničia do Slovenskej republiky. Od 19. júla 2021 nadobúda účinnosť nová Vyhláška 231/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

  1. REGISTRÁCIA E-HRANICA: Každá osoba, ktorá od 19.07.2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na korona.gov.sk/ehranica. Platí to pre všetkých, aj pre zaočkovane osoby, aj pre osoby uplatňujúce si výnimku z absolvovania karantény. Splnenie tejto povinnosti kontroluje priamo na hranici polícia. Pre možné zdržanie je nutné pri plánovaní cesty počítať s časovou rezervou.
  2. KARANTÉNA: Osoby vstupujúce na územie Slovenska budú musieť zostať v karanténe 14 dní, pokiaľ osoby nemajú žiadne príznaky a zároveň neboli počas karantény testované. Karanténu je však možné ukončiť aj skôr, a to po negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý možno podstúpiť najskôr v 5. deň karantény. Objednanie na testovanie je možné na stránke korona.gov.sk. Navyše deti do 12 sú od testov oslobodené a karanténa sa im skončí ako ostatným členom domácnosti (za predpokladu, že nemajú žiadne príznaky koronavírusu), a to na 14. deň karantény alebo po negatívnych výsledkoch RT-PCR testov ostatných členov domácnosti (napr. rodičov či starších súrodencov). Zaočkované osoby predkladajú očkovací preukaz GreenPass alebo Národný očkovací certifikát s QR kódom, prípadne iný dokument v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, ktorý potvrdzuje vakcináciu z mimoeurópskych krajín. Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali. Napríklad ak sa rozhodnete stráviť karanténu u priateľov na Slovensku, karanténu absolvujú spolu s vami. Bez testovania trvá 14 dní. Pokiaľ sa takéto osoby rozhodnú testovať, opäť platí možnosť najskoršieho testovania na 5. deň a po prijatí správy o negatívnom výsledku RT-PCR testu je možné karanténu ukončiť. Karanténa nie je povinná pre osoby od 12 do 18 rokov, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (platí prechodne do 9.8.2021), napríklad ak bola takáto osoba na pobyte, výlete alebo v tábore. Osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín. Ďalšie výnimky sú uvedené vo vyhláške č. 231/2021.

Výnimky z karantény budú mať osoby, ktoré sú plne zaočkované.
Za plne očkovanú osobu sa považuje:

  • osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Prechodné ustanovenie

Karanténna izolácia osôb, ktorým bola do 9. júla 2021 aplikovaná dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 a ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky najneskôr 2.8. 2021 do 6:00 hod, sa skončí aj obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie. Po negatívnom výsledku testu sa karanténa končí aj deťom do 12 rokov bez podmienky testovania, pokiaľ nemajú žiadne príznaky koronavírusu. Iné výnimky pre karanténnu povinnosť nájdete vo vyhláške. Naďalej budeme sledovať platné opatrenia, o ktorých budeme informovať na tejto stránke.

Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na vašu návštevu.

VSTUP NA ÚZEMIE SR LETECKOU DOPRAVOU

  • Vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska.
  • Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke https://www.mindop.sk/covid/.
  • Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby. Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom vírusu SARS-CoV-2. Kombináciou registrácie a testovania sa významne znižuje riziko zavlečenia a následného nekontrolovaného šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu.
  • Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.

Odporúčame rúško

Umývajte si ruky, používajte rukavice alebo dezinfekciu na ruky

Odporúčame dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť (min. 2 metre)

Aktuálne informácie a opatrenia vo vodných parkoch. POZOR ZMENA OD 13.9.2021!

INFO