Keltský saunový svet pre deti

Doprajte blahodarné účinky, ktoré poskytuje pobyt v saune aj svojim deťom!Pobyt v saune pomáha z nášho tela vyplavovať škodlivé látky a človek má potom oprávnene pocit znovuzrodenia. Z pozitívnych účinkov sauny dokáže ľudské telo čerpať až šesť dní. Ak teda chceme, aby naše deti boli zdravé, okrem otužovania studenou vodou a stravy bohatej na vitamíny, by sme ich mali už od malička naučiť chodiť do sauny. 

Vstup do saunového sveta pre deti od 6 do nedovŕšených 12 rokov je možný len počas prvej hodiny prevádzky s maximálnym pobytom 3 hodín.V iných hodinách nie je vstup do Keltského saunového sveta deťom od 6 do 12 rokov povolený.

Cena vstupu pre dieťa : 6 - 9 €/3 hodiny


PODMIENKY VYUŽITIA

1. Keltský saunový svet je komplex 21 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr. Je spoločným priestorom mužov a žien. Počas prevádzkovej doby Keltského saunového sveta je povolený vstup aj deťom nad 12 rokov v doprovode osoby staršej 18 rokov. 

2. Vstup do Keltského saunového sveta od 6 rokov je možný len počas prvých 60 minút od otvorenia saunového sveta, s doprovodom osoby staršej 18 rokov na max. 3 hodiny.

3. Do Keltského saunového sveta je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok.

4. Vstup do Keltského saunového sveta je možný len bez plaviek. Každý návštevník obdrží pri vstupe „balneo” plachtu.

5. Vstup do Keltského saunového sveta je jednorázový po dobu max. tri (3) hodiny. Po prerušení pobytu (procedúr) nemá návštevník nárok na vrátenie sa do saunového sveta.

6. Pri návšteve Keltského saunového sveta je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

7. Každý návštevník je povinný zachovávať ticho, pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných návštevníkov.

8. Do priestorov Keltského saunového svete je zakázané nosiť sklené predmety.

 Keltský saunový svet

Komplex 21 parných, vodných a masážnych kúpeľov a sáun ponúka čas pre dokonalý oddych.

KELTSKÝ SAUNOVÝ SVET →