Liptov Aréna je moderná multifunkčná kultúrno-športová hala poskytuje ideálne podmienky pre realizáciu halových športov, tenis, basketbal, volejbal nohejbal, sálový futbal, bedminton, florbal, stolný tenis, modernú gymnastiku atď. Spolu so susediacim aquaparkom tak ponúka ideálne miesto na športové sústredenia i tímbildingy s ubytovaním v pohodlí Holiday Village Tatralandia.

Kapacita Liptov Arény je 230 miest na sedenie na hlavnej tribúne a 800 miest na prenosnej tribúne. Hracia plocha o výmere 1 900 m² umožňuje celoročné využívanie viacerých ihrísk súčasne.

Pre návštevníkov haly je k dispozícii bezplatné parkovisko s kapacitou 600 parkovacích miest. Vďaka vynikajúcej polohe Liptov arény v blízkosti Aquaparku Tatralandia a turistických stredísk Nízke Tatry a Západné Tatry, špičkovej vybavenosti s bezbariérovým vstupom je Liptov aréna ideálnym priestorom pre realizáciu:
- športových stretnutí a turnajov
- firemných akcií
- recepcií vo VIP priestoroch
- školení trénerov a organizátorov športových podujatí
- koncertov, spoločenských a kultúrnych vystúpení

Klimatizované priestory LIPTOV ARÉNY ocenia rekreační, ale aj vrcholoví športovci v letných aj zimných mesiacoch.PODMIENKY REZERVÁCIE

1.       Rezervácia športoviska je možná na základe telefonickej požiadavky, mailovej požiadavky, alebo rezervácie prostredníctvom on-line systému

2.       Rezervácia je platná pri telefonickom a mailovom zadaní dopytu až  po jej potvrdení prevádzkovateľom Liptov Areny

3.       Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu prenájmu športoviska za podmienky, že bude klienta o zrušení včas informovať

4.       Ak klient nemá možnosť využiť svoju rezerváciu je povinný ju zrušiť s dostatočným predstihom

5.       Bezplatné zrušenie rezervácie je možné najneskôr 4 hodiny pred plánovaným začiatkom prenájmu

6.       V prípade zrušenia menej ako 4 hodiny vopred si prevádzkovateľ nárokuje storno poplatok vo výške 100% hodnoty prenájmu športoviska

7.       Pre držiteľov permanentiek – viacnásobných vstupov je možné stornopoplatok uplatniť aj čerpaním vstupu z permanentky – viacnásobného vstupu

8.       V prípade ak nebude stronopoplatok klientom uhradený, má prevádzkovateľ nárok odmietnuť akceptáciu jeho rezervácie, alebo zablokovať jeho registráciu v online rezervačnom systéme